LEDönekeý yşyk çyrasy |XK-70D 2 KIT

Aýratynlyk:

Model: XK-70D
Kuwwaty: 10W
Lumen: 1000LM
Reňk temperaturasy: 5600K
LED ömri: 50000 sagat
LED mukdary: 70 sany
Dimmer: 10% -100%
DC tok giriş: USB 5V / 2A
Arassa agramy: 144g
Ölçegi: 14.55 (L) * 9,61 (H) sm
“Tripod max” beýikligi: 1,2 m


Düşündiriş

Aýratynlyklary

Spesifikasiýa

Bukja

Haryt bellikleri


Teyeleec 2 paket, sazlanylýan üçburç stend / reňk süzgüçli 70 sany LED wideo çyrasy, planşet / pes burçly surata düşürmek üçin 5600K USB studiýa yşyklandyryş toplumy, ýygyndy portreti YouTube suraty

2 4 3 XK-70D Main (4) XK-70D Main (3) XK-70D Main (6)


 • Öňki:
 • Indiki:


 • [Birnäçe reňk we ýagtylyk derejeleri]: 360 ° Doly reňk suratlaryňyzy has reňkli eder.LED yşyk paneli 70pc-lik gurşunly monjuklary, 1000Lux (0,5M) çenli yşyklandyryjy kabul edýär.Atyşyňyz üçin has hakyky ýagtylyk çeşmesini üpjün etmek üçin indeks lampa monjuklaryny, CRI≥97, TLCI≥97, RA≥97 ulanyň we wideolaryňyzy ýa-da suratlaryňyzy ýagtylandyryp biler.Ightagtylygyň 10 derejesi: dürli şertlerde ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp bilýän 5400K bilen 5800K aralygyndaky reňk temperaturasyny aňsatlyk bilen üýtgediň.

  [Yşyklandyryş dolandyryşy]: Ajaýyp gurnalan ajaýyp yşyklandyryş.Reesimleri üýtgetmek we beýleki re inimlerde ýagtylygy sazlamak üçin USB kabelindäki düwmäni basyň.10-100% -den takyk ýagtylygy sazlamak.Reňkleriň takyk temperaturasyna gözegçilik etmek üçin amatlylyk.Dört reňkli süzgüç, dürli açyk reňk effektleri üçin gurulýar we dürli wizual tejribe getirer.(Bellik: Reňk süzgüçleri ak diffuzor bilen ulanylmaly. Ilki bilen ak diffuzeri salyň we başga reňk süzgüçine goýuň)

  [Köpugurly we Portable Tripod Stand]: Wagtyň geçmegi bilen çökýän “No-Twisting-To-Lock”, üçburçluk durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin çalt aýlawly gulplary we agramly üçburç bazany kabul edýär.27.17-den 48.39-a çenli uzalýar we ýokary hilli alýuminiýden ýasalan, islegleriňize görä islendik uzynlyga sazlanyp bilner.Alýumin garyndysyndan ýasalan uzaldyjy polýus materialy, berk çydamly we döwmek aňsat däl.Saklamak we götermek üçin bukulyp, ýeňil we göterip bolýar.

  Bu professional kämilleşdirilen LED wideo çyrasy, surata düşüriş işleriňize laýyk gelýär.Üç sany çyra çyrasynyň hemmesi 48.39 dýuým beýiklige çykyp biler.Fotosurata we wideo yşyklandyrylyşyna gözegçilik etmek üçin giňden ulanylyp bilner we göni ýaýlymda, portret düşürişinde, gözellik makiýaupynda, YouTube wideo düşürilişinde ýa-da dürli gurşaw üçin yşyk doldurmakda dürli sahnalara uýgunlaşyp biler.

  [Bellik: USB diwar adapteri ýok].USB güýç adapteri, her ýagtylyk üçin 5V / 2A deň ýa-da ondan köp bolmaly, ýeterlik derejede ýagty däl.]“Youtube” wideoňyz, studiýaňyz, Söhbetdeşlik, Vlog, Fotosurat yşyklandyryşy üçin ajaýyp.Soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta ibermek üçin hoş geldiňiz.


  Model: XK-70D
  Kuwwaty: 10W
  Lýumen: 1000LM
  Reňk temperaturasy: 5600K
  LED ömri: 50000 sagat
  LED mukdary: 70 sany
  Dimmer: 10% -100%
  DC tok giriş: USB 5V / 2A
  Arassa agramy: 144g
  Ölçegi: 14.55 (L) * 9.61 (H) sm
  “Tripod” -yň iň beýikligi: 1,2 m


  2 x XK-70D çyralar
  2 x Aýlanýan daglar
  2 x Gollanma gollanmalary
  2 x Dört reňkli süzgüç
  2 x 1,2 m üçburçluk
  1 x kepillik kartasy

 • Degişli önümler