Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen ŞENZHEN TEYELEEC TECHNOLOGY CO., Hytaýyň GuangDong welaýatynyň Şençzhenen şäheri, Pearl River Delta sebitinde ýerleşýärID dizaýnyndan, gözleg-barlag işinden, önümçilikden we transportdan bir basgançakly çözgüt hödürleýäris.

qiantai
office

Bu marka döwri, köp ýyllyk kompaniýalar ýüz ýyllyk markasyny ýasap başladylar, ýollaryň ýüz ýyllyk arzuwyna barýan ýolda marka krizisi şübhesiz iň uly päsgelçilikleriň birine öwrüler.Markany hem gurup başlaýarys.ŞENZHEN TEYELEEC TEHNOLOGY CO., LTD-iň “Teyeleec” atly markasy bar.“Teyeleec” markasy diňe bir 17467766 registr belgisi boýunça Hytaýyň materik markasy däl (2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda üstünlik gazanyň), eýsem 4957451 hasaba alyş belgisi boýunça Amerikan markasydyr (2016-njy ýylyň 16-njy maýynda üstünlik gazanyň).Geljekde bu markany dünýä derejesinde ederis.Marka imperiýamyzy kem-kemden gurarys.

Ine, häzirki önümimiz:

1.Aluminum garyndysy LED çyrasy, TA77, TA96, TA112, TA120, TA180, TA180C we ş.m.

2.Aluminum garyndysy RGB / TC97A-RGB, TC120AC-RGB, TC135A-RGB, TC150AR-RGB, TC190AM-RGB, TC190A-RGB, TC316A-RGB we ş.m. ýaly reňkli yşyk.

3.RGB / TC50-RGB, TC60-RGB we ş.m. ýaly reňkli yşyk.

4. TR360 ýaly doldurgyç çyrasy;TR6;TR8;TR10;TR12;TR14;TR18;TR21 we ş.m.

5. TL40 ýaly adaty yşyk çyrasy;TL49C;TL80;TL81;TL104B;TL120C;TL120;TL168;TL288;TL416;TL520 we ş.m.

6. TC316A-RGB ýaly täze çyra;TC150AR-RGB we ş.m.

7. Tripod (TT001; TT002; TT100; TT50; TT150; TT200 we ş.m.) ýaly enjamlar;“Tripod Ball Head”, “Clip & Bracket” we başgalar.

Zawod gezelenji

ceshi
laohuafang
cangku
shengchan

Biz näme hödürläp bileris?

1. Gowy baha: 10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda elektroniki önümleri professional derejede öndürýäris.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.

2. Gowy hil: Hilini hemişe öňki orunda goýýarys.Çig maldan ammarda haryt saklanyşyna çenli prosedurany berk gözden geçirýäris.

3. Gowy kepillik: productshli önümler üçin bir ýyllyk mugt kepillik hyzmatyny hödürleýäris.

4. OEM & ODM hyzmaty: Bu hyzmaty ID dizaýny, gözleg we önümçilik, önümçilik we transport hyzmatlaryndan hödürleýäris.OEM we ODM sargytlaryny hem alýarys.

Kärhananyň "her bir müşderä ýürekden hyzmat etmek" düşünjesine eýerýäris we her bir müşderä tüýs ýürekden hyzmat etmek üçin elimizden gelenini ederis!